-

sanningen är den, att jag aldrig egentligen har behövt dig